ALGEMEEN

Sportvereniging Almelo is een sportvereniging die al sinds 1914 bestaat. Een gezellige vereniging waar aandacht is voor zowel recreatie- als prestatievoetbal, voor zowel jeugd als volwassenen. Daarbij wordt bewust aandacht geschonken aan de gezondheid en ontwikkeling van de sporters. Sportmedische begeleiding is dan ook toegankelijk voor de leden. Ervaren trainers en enthousiaste leiders begeleiden onze spelers bij de diverse wedstrijden. Fairplay en respect voor tegenstander, scheidsrechter, grensrechters en publiek staan bij ons zeer hoog in het vaandel en hier wordt ook actief op toegezien. Voetbal is mooie sport en dat moet ook zo blijven. Met ruim 500 leden is het een vrij omvangrijke vereniging die buiten de sport ook veel belang hecht aan het sociale aspect van een vereniging. Naast het voetbal worden elk jaar dan ook vele activiteiten ontplooid, activiteiten die bijdragen aan de ontspanning van en binding tussen leden onderling. We mogen dan ook wel spreken van een gezellige, hechte vereniging.

 

BESTUUR

Vacature

Ad interim voorzitter: Marcel Schorn

Voorzitter

   

Bianca Arends

Secretaris

bestuur@svalmelo.nl

   

Marcel Schorn

Organisatie/Penningmeester

penningmeester@svalmelo.nl

   

Thomas Rolefes

Sponsoring

sponsorcommissie@svalmelo.nl

 

 

Gosse Jager

Ontspanningscommissie

 

 

Lars Beumers

Afgevaardigde jeugd

   
 
 

JEUGDCOMMISSIE

Geert Rotman

Voorzitter - jeugdcommissie@svalmelo.nl

06-26371235

 

Elke Morrain-Rotman

Secretaris

 

 

Herman Rotman

Wedstrijdsecretaris

06-39560400

 

Jeroen Gwinner

Jeugdcoördinator

06-18840677

 

Arnold Tieman

Scheidsrechterscoördinator

06-53551324

 

Lars Beumers

Vertegenwoordiging vanuit Hoofdbestuur

   

Bülent Saglam

Algemeen Lid

06-29142320

 

Cihan Karacaoglan

Penningmeester

 

 

Helma Uittenbosch

Coördinator Meisjesvoetbal

   
 

VOETBALCOÖRDINATIE

Jeroen Gwinner

Jeugdvoetbalcoördinator

 

06-18840677

 

e-mail: jgwinner@zonnet.nl

   

Jeugdcommissie

Inschrijving jeugdleden 

 

 

 

(ma.avond vanaf 19:00-20:00)

   
 

TECHNISCHE COMMISSIE

Vacature

1e + 2e elftal, project "prestatievoetbal"

 

 

Gerrit Schorn

Afgevaardigde jeugd, Consul

06-13020704

 

 

e-mail: gerritschorn46@gmail.com

   

Peter Bonke

Materiaal, fairplay, lagere elftallen + dames

 

0546-850577

 

e-mail: peter-bonke@ziggo.nl

   

Rodney Schippers

Fairplay, lagere elftallen + dames

   
 

e-mail: rodneyschippers@hotmail.com

   
 

Kadir Bicici

 

CONSUL

 

Consul

 

06-13020704

 

e-mail: gerritschorn46@gmail.com

   
 

BEHEERSCOMMISSIE

Rudolf Prinsen

Voorzitter

06-10334382

 

 

e-mail: beheerscommissie@svalmelo.nl

   

G. Jager

Lid

 

 

 

e-mail:

   

Vacature

Inkoop en schoonmaak

   
 

e-mail:

   
 

ONTSPANNINGSCOMMISSIE

Elke Morrain-Rotman

Lid

   
 

e-mail:

   

Gosse Jager

Lid

 

 

 

e-mail:

   
   
 

SPONSORCOMMISSIE

B. Arends

Voorzitster

   
 

e-mail: sponsoring@svalmelo.nl

   

A. van den Broek

Lid

   
 

e-mail:

   

S. Hadarian

Lid

   
 

e-mail:

   

T. Rolefes

Lid

   
 

e-mail: thomas_rolefes@hotmail.com

   
 

CLUB VAN HONDERD

J. Webbink

e-mail: johnnywebbink@hotmail.com

 

06-14617401

 

MELDINGEN ZIEKENHUISOPNAMES, GEBOORTES, OVERLIJDENS EN JUBILEA

VACANT

Graag melden aan bestuur

   
 

e-mail: bestuur@svalmelo.nl

   
 

OPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW

maandag t/m vrijdag

18:45 - 23:00 uur

   

zaterdag

ca. 8:30 - 18:00 uur

   

zondag

ca. 7:45 - 18:00 uur

   

feestavonden

tot 24:00 uur

   
 

LEDENADMINISTRATIE

Aanmeldingen, bedanken als lid of begunstiger en adreswijzigingen kunnen alleen

schriftelijk worden gemeld en wel op Postbus 605, 7600 AP Almelo. Voor eventuele vragen over onze ledenadministratie kunt u contact opnemen met Hans Rerink (06-22773044).

 

Voor vragen omtrent contributie inning kunt u contact opnemen met het bestuur via: bestuur@svalmelo.nl

 

CONTRIBUTIE 2017 - 2018

Spelende leden 19 jaar en ouder

 

€ 58,00 per kwartaal

Spelende leden 16 t/m 18 jaar

 

€ 43,00 per kwartaal

Spelende leden 12 t/m 15 jaar

 

€ 34,00 per kwartaal

Spelende leden 6 t/m 11 jaar

 

€ 26,00 per kwartaal


Spelende leden 0 t/m 5 jaar
 

 


Gratis

Niet spelende/steunende leden

 

€ 27,00 per kwartaal

Donateurs

 

€ 35,00 per jaar

 

De contributie moet per kwartaal vooraf worden voldaan. Voor vragen of opmerkingen over contributie inning kunt u contact opnemen via: bestuur@svalmelo.nl

 

LET OP: Uitschrijving / afmelding dient altijd SCHRIFTELIJK te worden gedaan via communicatie@svalmelo.nl. Mondelinge afmelding kunnen wij niet verwerken!

 

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg