Beste sportvrienden,

Via deze weg willen we jullie graag een update geven van de verschillende zaken die spelen binnen de club.

Ook de afgelopen is er weer keihard gewerkt door een verschillende vrijwilligers om het sporten voor de leden van SV Almelo nog leuker te maken en het uitvoeren van vrijwilligerstaken iets makkelijker. Onderstaand een aantal voorbeelden van projecten die we hebben gedaan en vaak nog in zitten. Om jullie inzicht te geven in de stand van zaken en de wijzigingen toe te lichten hopen we op jullie begrip voor de overgangssituaties die er soms ontstaan. Verder hopen we ook op wat meer begrip en waardering voor de vrijwilligers die hier hun vrije tijd toch steeds weer insteken. Er is regelmatig commentaar geweest van leden, soms terecht, maar doet dat ter zake? Laten we zuinig zijn op deze mensen en hen niet demotiveren door het vaak ongenuanceerde commentaar.

Om te beginnen willen wij vanuit het bestuur al die vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar, maar zeker de afgelopen zomer. Laten we hopen dat we het komende jaar weer een beroep op hen kunnen doen en dat andere leden hun voorbeeld volgen! Want nog altijd is er sprake van een tekort aan vrijwilligers.

Internationaal jeugdtoernooi!!!

Ontzettend trots zijn we dat we dit weekend (25/27 augustus) de gastheer zijn van een pracht internationaal jeugdtoernooi met teams van Juventus, Zenit en Bayer Leverkusen. We hopen dat er veel toeschouwers op het evenement gaan af komen. Het toernooi is in samenwerking met de voetbalschool PFA georganiseerd. Op het laatste moment werd ons dit gevraagd, omdat de club in Gelderland waar ze het zouden regelen afzegde. Wij hebben de gok genomen en zijn aan e slag gegaan. Veel vrijwilligers hebben zich aangemeld om te helpen en we kijken er naar uit!!!

Om het toernooi te bekostigen moet er wel een kleine entreesom worden betaald, dus ook voor de leden. Aangezien het nog geen voetbalweekend is zagen wij hierin geen groot obstakel en zijn vooral verheugd en benieuwd naar het niveau van de teams! Wij hopen jullie dus allemaal te zien dit weekend!!!!

Achterstand contributie

Vorig seizoen is er een werkgroep geformeerd om de problemen in kaart te brengen. Hieruit werd al snel duidelijk dat dit geen makkelijk klus is vanwege het feit dat dit in Sportlink lastig is te administreren. Door onder meer de vele storneringen en niet actuele persoonsgegevens is het lastig dit up to date te houden en op te volgen. Hierdoor ontstond er snel een twee sporen beleid; 1. Wanbetalers aanspreken, 2. Zorgen in het nieuwe seizoen voor een nieuwe vorm van contributie inning

Punt 1 hebben we voor de eerste maanden van het nieuwe seizoen staan, omdat leden nu slecht bereikt kunnen worden. Tevens heeft dit een tijd stilgelegen doordat een aantal bestuursleden door omstandigheden minder tijd konden besteden aan de club. Per geval zullen we dan gaan bekijken welk plan we daar gaan trekken.

Punt 2 doen we onderstaand uit de doeken

Mocht je dus nog een achterstand hebben of je bewust zijn dat iets niet klopt, meld je dan bij het bestuur om een regeling te treffen.

Nieuwe methode van contributie inning

Tijdens de ledenvergadering van oktober 2016 is er een voorstel aan de leden voorgelegd en die is destijds goedgekeurd om middels een derde partij de inning te laten verlopen. De voordelen hiervan zijn groot: beter overzicht van wie heeft betaald en wie niet, herinneringen gaan automatisch, leden kunnen zelf een betaalmoment kiezen, minder werk voor de ledenadministratie, enz.

De eerste run is ondertussen gedraaid en naar tevredenheid. Er zijn nog een aantal verbeterpunten en die gaan we bespreken met ClubCollect en een aantal zijn al reeds doorgevoerd.
We gaan ervan uit dat we hiermee beter in staat zijn om bij te houden wie achterstallig is met betalingen. Hier wordt dan ook een strakker en automatisch intredend regime ingesteld van herinnering tot schorsing.

Kledingfonds

Ook tijdens dezelfde ledenvergadering goedgekeurd maken we vanaf dit jaar gebruik van een kledingfonds. Dat betekent dat elk voetballend lid een jaarlijkse bijdrage doet (wordt jaarlijks vastgesteld en geïnd via ClubCollect) en dan voorzien wordt van een compleet tenue. Iedereen dus in hetzelfde tenue!!! Hiervan zal binnenkort dan ook een aparte inning via ClubCollect worden gedaan.

Een deel van de kleding is reeds binnen en op zeer korte termijn zal de rest volgen. We gaan er dus vanuit dat voor de competitie alles binnen is. We waren ruim op tijd met bestellen, maar we zijn nu afhankelijk van de fabriek in Italie…

We hopen dat iedereen hiermee weer met trots het Almelo tenue draagt en iedereen krijgt wat het verdient, dus ongeacht welk team je speelt. Ook hier zullen we nog tegen kinderziektes aanlopen, maar we gaan ervan uit dat iedereen dit begrijpt en dit in perspectief kan plaatsen. Wanneer dit zo zal zijn zullen we spoedig naar een oplossing toewerken.

Pinnen in de kantine

Ondertussen werkt de pin automaat in de kantine ook. Hierdoor hopen we dat er veel minder cash geld in omloop is binnen de club. Dit is veiliger voor de vrijwilligers die ermee werken en het geld naar de bank moeten brengen. Tevens zorgen we zo dat de kans op kasverschillen (diefstal? Tikfouten? Telfouten?) geminimaliseerd worden. Betalen met geld is nog mogelijk maar willen de leden vragen zoveel mogelijk met de bankpas te betalen. De komende weken zal duidelijk worden of we hier nog tegen problemen aanlopen of dat het gewoon tadeloos werkt.


Inloopavond verbetervoorstellen of vragen

Omdat de club zo in beweging is kunnen wij ons heel goed voorstellen dat er wellicht vragen zijn vanuit de leden. Van onze kant zouden we graag horen waar we nog verder kunnen verbeteren om de diensten nog beter af te stemmen op jullie wensen.

Tijdens een vrije inloopavond is elk lid bij deze uitgenodigd om in gesprek te gaan met het bestuur op maandag 4 september om 19:30uur in de kantine. Tijdens deze vergadering willen we iedereen die positief wil bijdragen vragen deel te nemen, mensen die enkel komen om hun gal te spuwen moeten dat maar een keer één op één met Marcel Schorn doen. Hiermee willen de overige vrijwilligers niet nog verder belasten.

Kortom

Heel veel gebeurd dus achter de schermen en we zijn trots op wat we toch bereikt hebben. En ja, we weten dat we nog niet klaar zijn en zullen zeker verder gaan met verbeteringen door te voeren. We hopen dat we jullie op deze manier voldoende hebben geïnformeerd. Mocht dat niet het geval zijn dan zien we jullie graag op de inloopavond!

Met sportieve groet,

Het bestuur en hardwerkende commissieleden van SV Almelo

Verbouwing kantine gepland in februari / maart

Zoals inmiddels bekend is, zal onze kantine een grondige verbouwing / vernieuwing ondergaan. Dit staat gepland in februari / maart 2017. Nadere informatie volgt ook tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2017

Het Bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie welke gehouden wordt op zondag 8 januari 2017 om 10:00 uur. De gelegenheid om gezellig een hapje en een drankje te doen met elkaar. Tevens worden dan de plannen voor 2017 toegelicht. We hopen op een grote opkomst!

Ledenvergadering 28-10-2016

Op vrijdagavond 28 oktober jl. vindt wederom de jaarlijkse Ledenvergadering plaats. We rekenen op een grote opkomst, zeker gezien een aantal belangrijke agendapunten (Kledingfonds, voorzitterschap e.d.).

Toetreding tot bestuur

Sinds maart 2016 is Miranda Krommendijk toegetreden tot het Bestuur in de vacature van PR/Communicatie. Wij wensen haar veel succes in deze rol!

Invulling Bardienst

Op dit moment is de beheerscommissie bezig met de invulling van de bardiensten voor aankomend seizoen. Tot op heden is de invulling nog niet volledig dekkend. Met name op de zaterdag- en zondagochtend moeten nog veel plekken ingevuld worden.

Wilt u ons helpen tijdens de bardienst op de zaterdag- en/of zondagochtend, of kent u iemand die wil helpen op vrijwillige basis? Meldt u dan aan via beheerscommissie@svalmelo.nl. Het betreft hier een bardienst 1x in de 4 tot 6 weken. U zou ons enorm helpen.

Als bestuur hopen we echt dat er mensen zijn die periodiek een bardienst willen draaien, want helaas hebben wij moeten constateren dat de problematiek rond de invulling van de bardiensten (en ook frituurdiensten) steeds groter wordt. De algemene bereidwilligheid tot het ondersteunen op vrijwillige basis is tegenwoordig ver te zoeken. Wij als bestuur zijn dan ook, indien we de bardiensten voor dit jaar niet rond kunnen krijgen, genoodzaakt de wijze van invulling van de bardiensten en de voorwaarden daaromtrent te heroverwegen en herstructureren. Dat kan gevolgen hebben voor de vrijblijvendheid en vrijwilligheid van de invulling van bardiensten door leden. Ook kan het voorkomen dat de kantine door het ontbreken van barbezetting gesloten blijft; iets dat we uiteraard willen voorkomen. Uw hulp is daarbij echt nodig.

Help ons dus en meld u aan via beheerscommissie@svalmelo.nl. Dank u wel.

 


Alcoholbeleid

In het kader van de nieuwe wetgeving rond de verkoop van alcohol worden per 1 januari 2014 alleen nog alchoholhoudende dranken verkocht aan personen van 18 jaar of ouder.

 

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg