• Privacyverklaring

  SV Almelo, gevestigd aan Koedijk 3 te Almelo,
  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  https://www.svalmelo.nl
  Koedijk 3
  7606AA Almelo
  0546 - 817703

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  SV Almelo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam.
  • Geslacht.
  • Geboortedatum.
  • Geboorteplaats.
  • Adresgegevens.
  • Telefoonnummer.
  • E-mailadres.
  • IBAN.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  SV Almelo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • legitimatiebewijsnummer.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  SV Almelo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw lidmaatschap.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  SV Almelo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
  SV Almelo) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  SV Almelo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

  Gegevens Bewaartermijn Reden
  Persoonsgegevens Tot uitschrijving Lidmaatschap
  E-mailadres Tot uitschrijving Nieuwsbrief

  Delen van persoonsgegevens met derden

  SV Almelo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SV Almelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SV Almelo jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  Organisatie Doel Welke gegevens
  KNVB/Sportlink Verwerken gegevens lidmaatschap Persoonlijke gegevens
  Sportlinkservices Verwerken gegevens betaling contributie Persoonlijke gegevens

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  SV Almelo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Almelo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Lendenadministratie@fcdordrecht-am.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, krijg je binnen 7 dagen op het van jou bij ons bekende e-mailadres een bevestiging E-mail. SV Almelo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  SV Almelo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via communicatie@svalmelo.nl