• Vereniging

 • ALGEMEEN
  Sportvereniging Almelo is een sportvereniging die al sinds 1914 bestaat. Een gezellige vereniging waar aandacht is voor zowel recreatie- als prestatievoetbal, voor zowel jeugd als volwassenen. Daarbij wordt bewust aandacht geschonken aan de gezondheid en ontwikkeling van de sporters. Sportmedische begeleiding is dan ook toegankelijk voor de leden. Ervaren trainers en enthousiaste leiders begeleiden onze spelers bij de diverse wedstrijden. Fairplay en respect voor tegenstander, scheidsrechter, grensrechters en publiek staan bij ons zeer hoog in het vaandel en hier wordt ook actief op toegezien. Voetbal is mooie sport en dat moet ook zo blijven. Met ruim 500 leden is het een vrij omvangrijke vereniging die buiten de sport ook veel belang hecht aan het sociale aspect van een vereniging. Naast het voetbal worden elk jaar dan ook vele activiteiten ontplooid, activiteiten die bijdragen aan de ontspanning van en binding tussen leden onderling. We mogen dan ook wel spreken van een gezellige, hechte vereniging.

  BESTUUR
  Voorzitter: Marcel Schorn (bestuur@svalmelo.nl)
  Secretaris: Bianca Arends (bestuur@svalmelo.nl)
  Penningmeester: Richard Boompaal (penningmeester@svalmelo.nl)
  Technische commissie: Gerrit Schorn


  ONTSPANNINGSCOMMISSIE:

  svalmelo.oc@gmail.com
  Angela Bannink 06-13212362


  JEUGDCOMMISSIE

  Voorzitter: Chiel Jannink (ad interim)
  Secretaresse: vacature
  Wedstrijdsecretaris: René van den Berg (Renebergvanden5@gmail.com)
  Scheidsrechterscoördinator: Arnold Tieman
  Materialen: Freddy Tieman
  Contactpersoon KNVB: Jeroen Gwinner
  Penningmeester: Richard Boompaal
  Lid: Dennis Kolthof 

   BEHEERSCOMMISSIE

  beheerscommissie@svalmelo.nl

  Janet ter Weer (0640500498)
  Gerco van de Berg (0650902391)
  Bert Zwart (0617226757)
  Kim Zaalmink (0681670157)

  SPONSORCOMMISSIE

  Voorzitster: B. Arends (sponsoring@svalmelo.nl)
  Lid: A. van den Broek
  Lid: S. Hadarian
  Lid: T. Rolefes (thomas_rolefes@hotmail.com)

  CLUB VAN HONDERD
  J. Webbink
  W. van Limbeek (willyvanlimbeek@gmail.com, 0625061350)
  G. van de Berg

  MELDINGEN ZIEKENHUISOPNAMES, GEBOORTES, OVERLIJDENS EN JUBILEA
  Vacant: graag melden aan bestuur, bestuur@svalmelo.nl

  OPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW 
  maandag t/m donderdag: 18:00 t/m 20:00 uur. Vrijdag: gesloten
  zaterdag: ca. 7:45 - ca. 21:30 uur
  zondag: ca. 7:45 - 18:00 uur
  feestavonden: tot 24:00 uur

  LEDENADMINISTRATIE
  Aanmeldingen, bedanken als lid of begunstiger en adreswijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden gemeld en wel op Postbus 605, 7600 AP Almelo. Voor eventuele vragen over onze ledenadministratie kunt u contact opnemen via bestuur@svalmelo.nl.

  Voor vragen omtrent contributie inning kunt u contact opnemen met het bestuur via: bestuur@svalmelo.nl 

  De contributie moet per kwartaal vooraf worden voldaan. Voor vragen of opmerkingen over contributie inning kunt u contact opnemen via: bestuur@svalmelo.nl


  LET OP: Uitschrijving / afmelding dient altijd SCHRIFTELIJK te worden gedaan via communicatie@svalmelo.nl. Mondelinge afmelding kunnen wij niet verwerken!