• Vereniging

 • ALGEMEEN
  Sportvereniging Almelo is een sportvereniging die al sinds 1914 bestaat. Een gezellige vereniging waar aandacht is voor zowel recreatie- als prestatievoetbal, voor zowel jeugd als volwassenen. Daarbij wordt bewust aandacht geschonken aan de gezondheid en ontwikkeling van de sporters. Sportmedische begeleiding is dan ook toegankelijk voor de leden. Ervaren trainers en enthousiaste leiders begeleiden onze spelers bij de diverse wedstrijden. Fairplay en respect voor tegenstander, scheidsrechter, grensrechters en publiek staan bij ons zeer hoog in het vaandel en hier wordt ook actief op toegezien. Voetbal is mooie sport en dat moet ook zo blijven. Met ruim 500 leden is het een vrij omvangrijke vereniging die buiten de sport ook veel belang hecht aan het sociale aspect van een vereniging. Naast het voetbal worden elk jaar dan ook vele activiteiten ontplooid, activiteiten die bijdragen aan de ontspanning van en binding tussen leden onderling. We mogen dan ook wel spreken van een gezellige, hechte vereniging.

  BESTUUR

  Voorzitter: vacature
  Ad interim voorzitter: Marcel Schorn
  Secretaris: Bianca Arends (bestuur@svalmelo.nl)
  Penningmeester: Richard Boompaal (penningmeester@svalmelo.nl)
  Technische commissie: Gerrit Schorn
  Ontspanningscommissie: Gosse Jager

   

    

  JEUGDCOMMISSIE

  Voorzitter: René van den Berg (0657012509)
  Secretaresse: Gea van den Berg (0637384236)
  Wedstrijdsecretaris: René van den Berg (0657012509)
  Algeheel Coördinator: Jeffrey Steunenberg (0657577311)
  Scheidsrechterscoördinator: Arnold Tieman (0653551324)
  Materialen: Freddy Tieman (0641554985)
  Contactpersoon KNVB: Jeroen Gwinner (0618840677)
  Penningmeester: Richard Boompaal
  Meisjesvoetbal: Helma Uittenbosch (0627516513)

   

    

  VOETBALCOÖRDINATIE 

  JO11-JO9: Peter Bannink (peter_bannink@hotmail.com, 0629321608)
  JO19 - JO17: Jeffrey Steunenberg (j.steunenberg@caiway.nl, 0657577311)

   

   

  CONSUL

  Gerrit Schorn (gerritschorn46@gmail.com, 0613020704)


   
     

   

      

  BEHEERSCOMMISSIE

  beheerscommissie@svalmelo.nl
  Erwin Struik (0610096492)
  Janet ter Weer (0640500498)
  Gerco van de Berg (0650902391)
  Bert Zwart (0617226757)
  Kim Zaalmink (0681670157)
  Marije Lingeman (0628167248)
  Ronald Berkenbosch

   

   

  ONTSPANNINGSCOMMISSIE

  Gosse Jager

   

   

   

  SPONSORCOMMISSIE

  Voorzitster: B. Arends (sponsoring@svalmelo.nl)
  Lid: A. van den Broek
  Lid: S. Hadarian
  Lid: T. Rolefes (thomas_rolefes@hotmail.com)

   

   

   

  CLUB VAN HONDERD

  J. Webbink
  W. van Limbeek (willyvanlimbeek@gmail.com, 0625061350)
  G. van de Berg

   

   

   

  MELDINGEN ZIEKENHUISOPNAMES, GEBOORTES, OVERLIJDENS EN JUBILEA

  Vacant: graag melden aan bestuur, bestuur@svalmelo.nl

   

    

  OPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW

  maandag t/m vrijdag

  18:45 - 23:00 uur

   

  zaterdag

  ca. 8:30 - 18:00 uur

   

  zondag

  ca. 7:45 - 18:00 uur

   

  feestavonden

  tot 24:00 uur

   

   

   


  L
  EDENADMINISTRATIE

  Aanmeldingen, bedanken als lid of begunstiger en adreswijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden gemeld en wel op Postbus 605, 7600 AP Almelo. Voor eventuele vragen over onze ledenadministratie kunt u contact opnemen via bestuur@svalmelo.nl.

  Voor vragen omtrent contributie inning kunt u contact opnemen met het bestuur via: bestuur@svalmelo.nl

  CONTRIBUTIE 2017-2018 

  Spelende leden 19 jaar en ouder

   

  € 68,75 per kwartaal

  Spelende leden 16 t/m 18 jaar

   

  € 53,25 per kwartaal

  Spelende leden 12 t/m 15 jaar

   

  € 42,75 per kwartaal

  Spelende leden 6 t/m 11 jaar

   

  € 34,25 per kwartaal


  Spelende leden 0 t/m 5 jaar
   

   


  Gratis

  Niet spelende/steunende leden

   

  € 27,50 per kwartaal

  Donateurs

   

  € 35,00 per jaar

     De contributie moet per kwartaal vooraf worden voldaan. Voor vragen of opmerkingen over contributie inning kunt u contact opnemen via: bestuur@svalmelo.nl

  LET OP: Uitschrijving / afmelding dient altijd SCHRIFTELIJK te worden gedaan via communicatie@svalmelo.nl. Mondelinge afmelding kunnen wij niet verwerken!